Skjern Enge og Hvide Sande hotspot

Ringkøbing-Skjern kommune er en del af projektet ’Vestkystens kultur- og fødevareoplevelser’ der skal synliggøre de mange smags- og naturoplevelse Vestkysten byder på, gennem en fælles fødevarefortælling.

Vestkysten er fyldt med gode fødevareoplevelser og har en lang tradition for produktion af fødevarer. Mange produkter og oplevelser er helt unikke og drives af ildsjæle, der brænder for formidlingen af den lokale fødevarekultur.

Den fælles kultur- og fødevarefortælling er udviklet med udgangspunkt i de lokale historier langs Vestkysten. Projektet har udvalgt hotspots, som har en særlig stærk profil inden for fødevarer, og skal bidrage til at samle den danske vestkyst som én destination og tiltrække flere gæster og nye målgrupper.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er Hvide Sande og Skjern Enge udvalgt som hotspots, der hver især rummer en lokalt forankret fødevarefortælling.

Fødevarevirksomheder og aktører i hotspots områderne, får mulighed for at styrke egen fortælling i billeder, film og tekst, der kan bruges i markedsføring og kommunikation med gæster, kunder og presse. De får også mulighed for at indgå i samarbejde med andre fødevareaktører i lokalområde samt med andre aktører langs hele Vestkysten.
De fælles fødevarefortællinger, skaber muligheder for mere synlighed via fælles pressearbejde målrettet nationale og internationale medier
Der er i samarbejde med de lokale aktører, udviklet smags- og oplevelsesture, der bl.a. skaber nye forretningsmuligheder og værdikædesamarbejder på tværs af fødevareaktørerne.