Business Region MidtVest

Ringkøbing-Skjern kommune er en del af Udviklingsplatform for Midt- og Vestjyske fødevarer, hvor
Borgmester Hans Østergaard er formand.
Platformen består af en række partnerorganisationer, videninstitutioner og virksomheder, som arbejder med udvikling på fødevareområdet.

Udviklingsplatformen arbejder med en vision om, at Midt- og Vestjylland som Danmarks førende fødevareproduktionsområde og spisekammer, anerkendes som hjertet og maven i den danske fødevareklynge.

Igennem netværk og tæt samarbejde på tværs af platformen og kommunegrænser vil partnerne sammen skabe vækst og udvikling inden for fødevareområdet i Midt- og Vestjylland.

Med udgangspunkt i de lokale styrkepositioner, de stedbundne karakteristika i smag, processer og ressourcer udvikles virksomheder, produkter, afsætningskanaler og produktionsfællesskaber.

Business Region MidtVest er et samarbejde mellem syv midt- og vestjyske kommuner. Målet for samarbejdet er at styrke væksten, skabe nye jobs og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til området.

Business Region MidtVest blev stiftet den 6. januar 2016 og er landets ottende Business Region med deltagelse af følgende syv kommuner; Skive, Struer, Lemvig, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande Kommune.

Business Region MidtVest

Eksempel på samarbejde

MADMØDE 2020
Formålet med MADMØDET 2020 er at synliggøre områdets kvaliteter inden for fødevarer og vise, hvad vi kan i det midt- og vestjyske område. Men det handler også om at se på fremtidens fødevareefterspørgsel og undersøge, hvordan vi som område kan sikre, at vi bliver ved med at være relevante og producere det, der bliver efterspurgt i fremtiden. Derudover skal MADMØDET sætte fokus på uddannelse og branchens udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft samtidig med at erhvervsskolerne oplever en tilbagegang i elever.

MADMØDET består af tre hovedelementer:  

  1. En politisk del – der sætter fokus på områdets betydning og muligheder i forhold til at imødekomme fremtidens fødevarebehov og – efterspørgsel. På dagen inviteres politikere på både nationalt og kommunalt niveau samt innovative lokale aktører inden for området. Dagens program bliver en blanding af oplæg, debatter og workshops.

  2. Branche del – her aktiveres områdets professionelle inden for området, og der igangsættes aktiviteter på tværs af aktører, kommuner og faggrænser. Det kan for eksempel være aktiviteter der kobler kulturinstitutioner eller andre aktører sammen med områdets fødevarefolk. Formålet er at skabe nye ideer ved at koble aktører, der sammen kan tænke utraditionelt og dermed skabe nye muligheder for fødevareerhvervet. Aktiviteterne her er forbeholdt de professionelle fødevareaktører, men kan naturligvis involvere borgere, græsrødder osv. i det omfang, det er relevant.

  3. En involverende og folkelig del – arrangementer og aktiviteter for områdets beboere. Formålet er at øge kendskabet til de lokale fødevarer og produkter. Aktiviteterne kan for eksempel sætte fokus på anvendelse af råvarer og produkter, madkundskaber i det hele taget, særlige oplevelser med fokus på for eksempel fællesskab og aktivering af bygninger eller områder som normalt ikke er tilgængelige.

MADMØDET afholdes torsdag den 14. maj – lørdag den 16. maj 2020.